UNISSA MEMBERSHIP LOGO

Updates

  No Updates Found.

 
Subuh  5:16 AM   |   Duha  6:35 AM   |   Zuhur  12:32 PM   |   Asar  3:55 PM  |   Maghrib  6:29 PM  |   Isya 7:39 PM  

STUDENT SERVICES

PROGRAMME

  Video Program Minor Fakulti Usuluddin

  - READ MORE -


  Examination results for Semester 1, 2018/2019 can be obtained starting Saturday, 22nd December 2018. Result Slips for Under-Graduates can be obtained from your respective Faculties/Centres, whereas result slips for Post-Graduates can be obtained at the Centre for Post Graduate Studies.

  - READ MORE -

  No Event found.

  - READ MORE -

   

  - READ MORE -

  • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
   January 7, 2019 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0046/2018/2019 UPGRADING WORKS FOR AUDITORIUM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI UNISSA/SB0047/2018/2019 TO SUPPLY AND DELIVER LOOSE FURNITURES FOR HOSTEL AT UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI UNISSA/SB0048/2018/2019 BUILDING REPAIR WORKS FOR HOSTEL ...
  • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
   January 7, 2019 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0045/2018/2019 MENCETAK DAN MENGHANTAR NEWSLETTER UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI   2. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.   3. Dokumen tawaran boleh diperolehi :   BAHAGIAN ...

  - READ MORE -

  Al Nashrah July - September 2018

  Al Nashrah April - June 2018

   

  Al Nashrah Jan - March 2018

   

  Al Nashrah July - September 2017

   

  Al Nashrah January - March 2016

  Al Nashrah October - December 2016

  SAPLI 2018

  WHAT'S NEW

  MOU WITH OTHER UNIVERSITIES