Updates

  No Updates Found.

 
Subuh  4:54 AM   |   Duha  6:15 AM   |   Zuhur  12:27 PM   |   Asar  3:51 PM  |   Maghrib  6:38 PM  |   Isya 7:50 PM  

STUDENT SERVICES

PROGRAMME

No Event found.

 

- READ MORE -

 

- READ MORE -

 • Iklan Jawatan Pegawai Kewangan (Bergaji Hari)
  June 6, 2018 Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: JAWATAN ...

- READ MORE -

 • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
  July 18, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0023/2018/2019 : SEWA BOOTH FOTOGRAFI HAFL AL-TAKHAARUJ KE-8, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI   Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam. 2. Dokumen tawaran boleh ...
 • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
  July 18, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0022/2018/2019 : MEMBEKAL FOLDER FRAME GAMBAR UNTUK CENDERAHATI MALAM GRADUAN HAFL AL-TAKHAARUJ KE-8, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI   Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara ...
 • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
  July 12, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0021/2018/2019 : MEMBEKAL KERJA-KERJA LOGISTIK SEMPENA HAFL AL-TAKHARRUJ KE-8 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI.   Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam. 2. Dokumen tawaran ...
 • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
  July 7, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0020/2018/2019 : MEMBEKAL DAN MENCETAK BUKU-BUKU RUJUKAN PUSAT HALALAN THAIYIBAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI.   Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam. 2. Dokumen ...
 • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
  July 7, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0019/2018/2019 : MEMBEKAL DAN MENCETAK SIJIL GRADUAN, TRANSKRIP, SIJIL-SIJIL DAN FOLDER-FOLDER BAGI KEPERLUAN HAFL AL-TAKHAARUJ KE-8, TAHUN 2018 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal ...

- READ MORE -

Al Nashrah July - September 2017

 

WHAT'S NEW

MOU WITH OTHER UNIVERSITIES