Updates

  No Updates Found.

 
Subuh  4:59 AM   |   Duha  6:16 AM   |   Zuhur  12:24 PM   |   Asar  3:38 PM  |   Maghrib  6:31 PM  |   Isya 7:40 PM  

STUDENT SERVICES

PROGRAMME

No Event found.

 

- READ MORE -

  - READ MORE -

  • BENGKEL APLIKASI MAZHAB SYAFI’I (PENGURUSAN JENAZAH 1)
   August 18, 2018 Hari: Rabu Jam: 2:00 petang – 4:00 petang Tarikh: 3 Zulhijjah 1439H / 15 Ogos 2018M Tempat: Masjid Pehin Khatib Abdullah, Kampong Kulapis   Kulapis, 15 Ogos 2018:   Dalam usaha untuk memberikan bimbingan dan meningkatkan ...
  • LAWATAN ILMIAH PERSATUAN MAHASISWA SYARIAH UNDANG-UNDANG (SHALAWSOC) KE SEMARANG
   August 3, 2018 LAWATAN ILMIAH PERSATUAN MAHASISWA SYARIAH & UNDANG-UNDANG (SHALAWSOC) KE SEMARANG HARI/TARIKH: 9-14 ZULKAEDAH 1439H/ 22-27 JULAI 2018M TEMPAT:  SEMARANG, INDONESIA   Persatuan Mahasiswa Syariah dan Undang-Undang (SHALAWSOC) ,Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dengan kerjasama Fakultas ...
  • UNISSA WAKILI PERSIDANGAN ULAMA ANTARABANGSA 2018 DI LOMBOK.
   July 31, 2018 Lombok, 29 Julai 2018: Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) telah menghadiri Persidangan Ulama Antarabangsa 2018 anjuran Wilayah Nusa Tenggara Barat, Pertubuhan Antarabangsa ...
  • SEMINAR BAHASA ARAB ASIA TENGGARA KALI KE 2
   July 18, 2018 Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) menerusi Fakulti Bahasa Arab dengan kolaborasi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Universiti Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Acheh dan Ikatan Pengajar Bahasa ...
  • UNISSA DAN PNU, THAILAND TINGKATKAN KERJASAMA PENDIDIKAN
   July 17, 2018 HARI/TARIKH: Sabtu,  14 JULAI 2018M   BANDAR SERI BEGAWAN, 14 Julai 2018 – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) telah menerima kunjungan daripada  pelajar Princess Of Naradhiwas University (PNU), Thailand seramai 50 orang.   Kunjungan ini ...

   

  - READ MORE -

  • Iklan Jawatan Pegawai Ugama (Bergaji Hari)
   August 6, 2018 Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut:    JAWATAN                           :           PEGAWAI UGAMA ...
  • Iklan Jawatan Pekerja Tingkat II (Bergaji Hari)
   August 6, 2018 Calon-calon yang terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini adalah dipelawa untuk memohon ...
  • Iklan Jawatan Pegawai Kewangan (Bergaji Hari)
   June 6, 2018 Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: JAWATAN ...

  - READ MORE -

  • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
   August 8, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0037/2018/2019 : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JAMUAN BAGI RAPTAI SEMPENA  HAFL AL-TAKHARRUJ KE-8 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI 1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara ...
  • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
   August 7, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0036/2018/2019 : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JAMUAN BAGI MAJLIS  KHATAM AL-QUR’AN SEMPENA MAHRAJAN HAFL AL-TAKHARRUJ KE-8 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI 1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang ...
  • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
   August 8, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0035/2018/2019 : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JAMUAN BAGI RAPTAI SEMPENA MAHRAJAN HAFL AL-TAKHARRUJ KE-8 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI 1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di ...
  • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
   August 8, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0034/2018/2019 : MEMBEKAL, MENCETAK DAN MEMASANG BAGI KAIN RENTANG SEMPENA MAHRAJAN HAFL AL-TAKHARRUJ KE-8 DAN HAFL AL-TAKHARRUJ KE-8 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI 1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan ...
  • IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
   August 8, 2018 TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0033/2018/2019 : MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN BOOTH SEMPENA MAHRAJAN HAFL AL-TAKHARRUJ KE-8 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI 1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei ...

  - READ MORE -

  Al Nashrah July - September 2017

   

  WHAT'S NEW

  MOU WITH OTHER UNIVERSITIES