Council

  CHAIRMAN


  Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Sulaiman

  Minister of Education

   Members

    Deputy Chairman


    Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

    Minister of Religious Affairs

      Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

      State Mufti

        Yang Berhormat Dato Paduka Hj Hairol Arni bin Haji Abdul Majid

        Attorney General

          Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Salim bin Haji Besar

          Syar'ie Chief Justice

            Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Kula

            Permanent Secretary

            Ministry of Finance

              Yang Mulia Dr Haji Azman bin Ahmad

              Permanent Secretary

              Ministry of Education

                Yang Mulia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal

                Rector

                Sultan Sharif Ali Islamic University

                  Yang Mulia Dr Norfarizal Bin Othman

                  Acting Director General of Public Services

                    Yang Mulia Dr Arman bin Haji Asmad

                    Assistant Rector

                    Sultan Sharif Ali Islamic University

                      Yang Mulia Awang Haji Abdul Rashid bin Haji Damit

                      Alumni Associations

                      Sultan Sharif Ali Islamic University

                        Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid @ Haji Sabli bin Haji Arshad

                        State Council Members

                        Prime Minister's Office

                          Yang Mulia Datin Seri Paduka Dayang Hajah Elinda binti Haji CA Mohamed

                          Deputy Minister

                          Prime Minister's Office

                            Yang Mulia Awang Haji Zolkiflee bin Haji Abdul Karim

                            Permanent Secretary

                            Energy (Energy and Manpower) and Industrial

                              Yang Mulia Awang Javed Ahmad

                              Chief Executive Officer

                              Darussalam Enterprise

                                Yang Mulia Awang Haji Shahrildin bin Pehin Orang Kaya Lela Utama Dato Paduka Haji Jaya

                                Acting Managing Director

                                Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn. Bhd.

                                  Yang Mulia Dr Awang Nur Rahman

                                  Chief Executive Officer

                                  ghanim International Corporation

                                    Yang Mulia Awang Ahmad Basuni bin Haji Abbas

                                    Representatives Association

                                    Perundangan Brunei Darussalam

                                      Yang Mulia Dayang Hajah Surianah binti Haji Alias

                                      Secretary

                                      Sultan Sharif Ali Islamic University