Council

  CHAIRMAN


  Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Sulaiman

  Minister of Education

    Deputy Chairman


    Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

    Minister of Religious Affairs

     Members

      Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

      Minister of Home Affairs

        Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Mat Suny

        Minister of Energy and Industry

        Prime Minister's Office

          Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Haji Md Isham bin Jaafar

          Minister of Health

            Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

            State Mufti

              Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh

              Attorney General

                Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Salim bin Haji Besar

                Syar'ie Chief Justice

                  Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh

                  Deputy Minister of Education

                        Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yusof

                        Permanent Secretary

                        Ministry of Religious Affairs

                          Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Kula

                          Permanent Secretary

                          Ministry of Finance

                                Yang Mulia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal

                                Rector

                                Sultan Sharif Ali Islamic University

                                    Yang Mulia Awang Rosdi Amin bin Dato Paduka Haji Yaakub

                                      Yang Mulia Awang Haji Mohamad Rozaiman bin Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman

                                      President Law Society of Brunei Darussalam

                                        Yang Mulia Dr Arman bin Haji Asmad

                                        Assistant Rector

                                        Sultan Sharif Ali Islamic University

                                          Yang Mulia Dayang Hajah Surianah binti Haji Alias

                                          Secretary

                                          Sultan Sharif Ali Islamic University

                                            Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Mat Ali

                                            Representative of the Guild of Graduates

                                            Sultan Sharif Ali Islamic University