• EVENTS
  • ANNOUNCEMENT
  • NEWS
  • JOBS
No events.

Allahyarham Pehin Datu Seri Maharaja Dat…

   REKTOR Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal ketika membentangkan...

Anugerah AIN@KUPU SB tambah sumber pendi…

  PENGARAH Multimedia dan Teknologi, KUPU SB, Dr. Adam bin Haji Jait selaku Pengerusi AIN dalam ...

ITB tumpaskan UNISSA 6 - 1

  ITB tumpaskan UNISSA 6 - 1          Oleh:  Haniza Abdul Latif / Foto...

Muhammad Rahimi johan pidato

MENTERI Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri...

Orang ramai dijemput hadiri Nadwah Shafi…

  Orang ramai dijemput hadiri Nadwah Shafi’iyyah    Oleh:  Siaran Akhbar Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)  Monday, 11...