Kursus Belajar Bahasa Al-Quran Untuk Orang Ramai

Event Description

 

MBBQ-POSTER

Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam dengan kerjasama Unit Pembelajaran Berterusan, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali menawarkan program-program bagi kursus Belajar Bahasa Al-Quran kepada orang ramai adalah seperti berikut:-

 

 1. Mari Belajar Bahasa Al-Quran (MBBQ)
 • Kursus Pengenalan
 • Kursus Pertengahan
 • Kursus Lanjutan I
 • Kursus Lanjutan II

 

 1. Program Kemahiran Bahasa Al-Quran (PKBQ)
 • Kemahiran I & II (Mendengar dan Bertutur)
 • Kemahiran III & IV (Menulis dan Membaca)

 

 1. Program Tatabahasa Bahasa Al-Quran (PTBQ)
 • Tatabahasa I
 • Tatabahasa II

 

Tempat kursus: UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

 

TARIKH MULA KURSUS:

Sesi Tarikh
Januari Jumaat 20 Januari 2017 ATAU Ahad 22 Januari 2017
April Jumaat 21 April 2017 ATAU Ahad 23 April 2017*
Ogos Jumaat 18 Ogos 2017 ATAU Ahad 20 Ogos 2017*

*tertakluk kepada perubahan

 

TATACARA MENDAFTAR KURSUS:

 • Muat turun borang pendaftaran

 

 • Isi borang dengan lengkap.
 • Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat di bawah tidak lewat dari tarikh : 11 JANUARI 2017 (bagi sesi Januari 2017)
 • Sertakan borang pendaftaran awda dengan resit pembayaran yuran (Pembayaran yuran hendaklah dibuat di bahagian kewangan, bangunan pentadbiran UNISSA).

 

Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa

Universiti Islam Sultan Sharif Ali

Simpang 347, Jalan Pasar Baharu

Gadong BE 1310

Negara Brunei Darussalam

Tel: 2462000 ext 160

 

 

 

MARI BELAJAR BAHASA AL-QURAN (MBBQ)

 1. MBBQ: KURSUS PENGENALAN (AL-MUBTADI’)

Masa: Jumaat ATAU Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$80

 

 1. MBBQ: KURSUS PERTENGAHAN (AL-MUTAWASSIT)

Masa: Jumaat ATAU Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$80

 

 1. MBBQ: KURSUS LANJUTAN 1 (AL-MUTAQADDIM 1)

Masa: Jumaat DAN Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$140

 

 1. MBBQ: KURSUS LANJUTAN 2 (AL-MUTAQADDIM 2)

Masa: Jumaat DAN Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$140

 

PROGRAM KEMAHIRAN BAHASA AL-QURAN (PKBQ)

 1. PKBQ: KURSUS KEMAHIRAN I & II (MENDENGAR DAN BERTUTUR)

Masa: Jumaat DAN Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$140

 

 1. PKBQ: KURSUS KEMAHIRAN III & IV (MENULIS & MEMBACA)

Masa: Jumaat DAN Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$140

 

PROGRAM TATABAHASA BAHASA AL-QURAN (PKBQ)

 1. PTBQ: KURSUS TATABAHASA I

Masa: Jumaat DAN Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$140

 

 1. PTBQ: KURSUS TATABAHASA II

Masa: Jumaat DAN Ahad, 8.30 pagi – 10.30 pagi

Tempoh kursus: 3 bulan

Yuran: B$140

 

Built Process

Event Ticket Price

Gallery