HARI TERBUKA BAHASA ARAB

DQQD

26 September 2019M, Universiti Islam Sultan Sharif Ali melalui Fakulti Bahasa Arab  telah mengadakan hari terbuka fakulti bagi tujuan memberigakan program – program akademik serta aktiviti pelajar.  Acara ini juga diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturrahim sesama pelajar dari pelbagai fakulti dan juga antara warga akademik UNISSA. Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis ialah Yang Mulia Dr Haji Norarfan  bin Haji Zainal, Rektor UNISSA.

Dalam Majlis tersebut, Yang Mulia Tetamu Kehormat Majlis juga berkesudian  melancarkan laporan tahunan Fakulti Bahasa Arab  2015- Ogos 2019, handbook fakulti sesi pengajian 2019-2020, Program Mentorship, Badan Pelajar Fakulti Bahasa Arab dan kelab- kelab Bahasa Arab.

Menurut Yang Mulia Profesor Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad, Dekan Fakulti Bahasa Arab, program ini adalah merupakan program julung-julung kalinya diadakan dan akan menjadi acara tahunan fakulti. Pemberigaan ini bukan sahaja tertumpu kepada warga pelajar UNISSA, bahkan akan dilaratkan kepada semua sekolah- sekolah Arab di Negara Brunei Darussalam memandangkan mereka merupakan feeder utama  bagi Fakulti Bahasa Arab.

Turut Hadir pada acara tersebut ialah Pegawai-Pegawai Eksekutif,Pegawai-Pegawai Utama, staf akademik dan pelajar-pelajar UNISSA.

 

 

 

Attachment