Tenders

IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0005/2018/2019 : TO SUPPLY OF SECURITY GUARD SERVICES FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI FOR ONE (1) YEAR. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Daruss..

IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0004/2018/2019 : MEMBEKAL PEKERJA (BURUH) BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI SELAMA SATU (1) TAHUN. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam...

IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0003/2018/2019 : TO SUPPLY AND INSTALL PROJECTION SYSTEM FOR SURAU UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darus..

IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

TAJUK TAWARAN: UNISSA/SB0002/2018/2019 : REPAIR WORKS EDGING STAIRCASE AT DEWAN JUBLI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam..