Tenders

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0015/2020/2021 – TO SUPPLY AND DELIVER PRINTER TONERS FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Daru..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0014/2020/2021 – TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING AND SUPPORT OF IT EQUIPMENTS FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang be..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0013/2020/2021 – MENCETAK DAN MENGHANTAR SIJIL-SIJIL DAN FOLDER-FOLDER BAGI KEPERLUAN ACARA-ACARA DI SEPANJANG HAFL AL-TAKHARRUJ KE-10 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) TAHUN 2020 Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripa..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0012/2020/2021 – MENCETAK DAN MENGHANTAR SIJIL GRADUAN (GRADUATION SCROLL) DAN TRANSKRIP BAGI HAFL AL-TAKHARRUJ KE-10 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) TAHUN 2020 Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syari..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0010/2020/2021 – TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TRAINING OF CELCAT SOFTWARE FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang be..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0009/2020/2021 – MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG – BARANG PERALATAN PEJABAT BAGI KEGUNAAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan..