Tenders

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0008/2020/2021 – MENCETAK DAN MENGHANTAR BUKU PUSAT PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) APRIL 2020 Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yan..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0006/2020/2021 – CHECKING, GENERAL SERVICING, REPAIR AND TOP UP GAS VARIES TYPE OF AIR-CONDITIONING UNIT AT UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) FOR ONE (1) YEAR Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat ..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0005/2020/2021 – MEMBEKAL PERKHIDMATAN MEMBUANG SAMPAH BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) SELAMA SATU (1) TAHUN Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaft..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0004/2020/2021 – KERJA PEMELIHARAAN MEMOTONG RUMPUT BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) SELAMA SATU (1) TAHUN Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar ..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0003/2020/2021 – TO REPLACE, SUPPLY AND INSTALL NEW AIR-CONDITIONING UNIT SYSTEM (VARIES TYPES) FOR HOSTEL UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembe..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB0002/2020/2021 – TO REPLACE, SUPPLY AND INSTALL NEW AIR-CONDITIONING UNIT SYSTEM (VARIES TYPES) FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tem..

PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SBOOOII2O?OI2O2I _ MENCETAK DAN MENGHANTAR BUKU PUSAT PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (uNrssA) MAc 2020 Syarat-Syarat Tawaran : Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang be..