Job Opportunities

PEMBANTU PERPUSTAKAAN TINGKAT I

Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: JAWATAN : PEMBANTU PERPUSTAKAAN TINGKAT I   TANGGAGAJI : D.3 EB...

IKLAN JAWATAN PENOLONG DAFTAR

Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: JAWATAN                   :          PEN..

IKLAN JAWATAN KERANI

JAWATAN                   :          KERANI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI TANGGAGAJI            :          D.1-2-3 EB.4-5 [ $530 – $1,625 SEBULAN ] KEKOSONGAN           :           TIG..

IKLAN JAWATAN PENOLONG PENSYARAH

Universiti Islam Sultan Sharif Ali mempelawa pemohon-pemohon tempatan yang berkelayakan dan bersesuaian untuk memohon jawatan-jawatan akademik seperti berikut:   JAWATAN               : PENOLONG PENSYARAH TANGGAGAJI         : PT1 ($2905-..

IKLAN JAWATAN KERANI BAHASA ARAB

Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: JAWATAN                   :          KE..

IKLAN JAWATAN PEMANDU TINGKAT II

Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: PEMANDU TINGKAT II UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI F.3-4 EB.5 (..