Job Opportunities

PENSYARAH (PT1A)

Universiti Islam Sultan Sharif Ali mempelawa pemohon-pemohon tempatan yang berkelayakan dan bersesuaian untuk memohon jawatan-jawatan akademik seperti berikut :  JAWATAN            :   ..

PEKERJA TINGKAT II (BERGAJI HARI)

Calon-calon yang terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bagin`da Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini adalah dipelawa untuk memohon bagi jawatan:    JAWATAN &..