Peraturan Akademik Prasiswazah 2012 (Pindaan Pertama, 2019)

Peraturan Akademik Prasiswazah Unissa, Edisi Semak Semula 2019 boleh di dapati dari sini