info@unissa.edu.bn +673 2462000
SEMINAR ANTAR- UNIVERSITI PENGAJIAN LEPAS IJAZAH 2021 (SAPLI 2021)

SAPLI 2021

Home > SAPLI 2021

SEMINAR ANTAR- UNIVERSITI PENGAJIAN LEPAS IJAZAH 2021 (SAPLI 2021)

PROGRAM

SEMINAR ANTAR-UNIVERSITI PENGAJIAN LEPAS IJAZAH 2021

(SAPLI 2021)

 

Tarikh: 22 September 2021

Jam : 08:30 – 12:15

Platform:  Microsoft Team

 

08:30 – 09:00 : Kehadiran Pembentang, Peserta dan Pendaftaran
09:00– 10:30 : Pembentangan Sidang Selari 1-12
10:45– 12:15 : Majlis Perasmian dan Ucaptama daripada tiga (3) Universiti (Keynote Speaker)
  :

Kehadiran Tetamu Kehormat Majlis

Yang Mulia

Dr Haji Azman bin Ahmad

Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Kementerian Pendidikan

Negara Brunei Darussalam

  : Bacaan Surah al-Fatihah
 

:

:

 

:

Video Lagu Kebangsaan (ALLAH PELIHARAKAN SULTAN)

Montaj Video UNISSA

 

Ucapan Alu-Aluan pihak Peganjur:

Yang Mulia

Dr Hajah Sri Rahayu @ Nurjanah Binti Haji Dollah

Pengarah Pusat Pengajian Siswazah UNISSA,

Selaku Pengerusi Bersama JKK Sapli 2021

 

  : Ucapan Tetamu Kehormat dan Perasmian Seminar
  :

Pembentangan Ucaptama (Keynote Speaker) daripada tiga Universiti:

 

Yang Mulia

Profesor Dr Haji Abdul Hafidz bin Haji Omar

Universiti Islam Sultan Sharif Ali

 

Yang Mulia

Profesor Madya Dr Nor ‘Adha binti Ab Hamid

Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Siswazah (PPS)

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

Yang Mulia

Prof. Dr. H. Ilzamuddin Ma’mur, M.A

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH)

  : Bacaan Doa Selamat

 

 

: Majlis Bersurai

Idioms and phrases by theidioms.com